Jag tog borrprov på en gran idag. Det är trädet man skymtar i mitten av
bilden. Med ett borrprov kan man räkna årsringarna på trädet och på så sätt ta
reda på ett träds ålder. Granen visade sig vara 250 år. Världens äldsta träd är
en gran som växer i Dalarna. I det fallet handlar det om en trädklon som har
överlevt genom att grenar har sträckt sig ut över marken, slagit rot och bildat
nya stammar. Flera stammar har på det sättet vuxit upp från samma individ i
över 9500 år. Stammen är alltså inte så gammal. Den kanske inte är mer än 250
år. I norra Sverige blir granarna äldre än i södra. Det som gör trädet på
bilden speciellt är att det står 50 meter från Värmdöleden, tillsammans med
flera andra träd som säkert är lika gamla om inte äldre.